Det betaler sig, når mennesker hjælpes varigt ud af hjemløshed

Det er svært at få et godt liv, når det leves på gaden, forsorgshjem eller sofaen hos bekendte. Når man skal bruge sin energi på at sikre sig den næste seng og det næste bad, er der ikke meget overskud til at holde fast i job, uddannelse eller et godt netværk og fællesskaber. Sådan er virkeligheden for 5.800 mennesker i Danmark, og vi er forpligtet som samfund til at hjælpe dem til et bedre liv.

Hjemløshed har først og fremmest menneskelige omkostninger, men det er også en økonomisk omkostning for kommunen. Heldigvis viser lokale erfaringer med Housing First, at en bolig og individuelt tilpasset støtte kan få otte ud af ti borgere varigt ud af hjemløshed.

Den 1. oktober 2023 trådte ny lovgivning i kraft, og dermed står kommunerne over for en stor opgave med at tilvejebringe boliger og omstille indsatsen. Omstillingen er forudsat af politisk opbakning og vedholdende samarbejde mellem mange aktører. Flere kommuner har allerede vist, at det med Housing First kan lykkes at nedbringe hjemløsheden markant, og fælles for erfaringerne er, at det har kunnet svare sig. Først og fremmest menneskeligt men også økonomisk.

Play Video
Play Video

Jenni Maria Nielsen

Erfaringsekspert og studerende
Play Video

Kjartan ”Junior” Emhjellen

Erfaringsekspert og aktiv i SAND

Hvad siger erfaringseksperterne?

Forudsætninger for
at lykkes

Folketinget har med en hjemløsereform som mål at nedbringe hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Centralt i reformen står Housing First-tilgangen og nye økonomiske rammer for den lokale indsats, som skal styrke incitamentet til at omstille.

For at lykkes, skal tilgangen forankres bredt og mange aktører skal samarbejde. Derfor er politisk og ledelsesmæssig opbakning et centralt udgangspunkt for god implementering af Housing First-tilgangen. Derudover peger VIVE på følgende tre forudsætninger for at lykkes lokalt: En systematisk tilgang til at skaffe boliger, en struktureret praksis omkring støtteindsatsen samt organisering og tværgående samarbejde.

Læs mere om muligheder og barrierer i implementeringen af Housing First

...at hjemløshed ofte er usynlig

Hjemløshed er synligt på gaden og på forsorgshjem, men forekommer også usynligt, fordi mange opholder sig på skiftende sofaer hos venner og bekendte. Ca. 10 pct. opholder sig på gaden, knap 50 pct. på forsorgshjem og ca. 20 pct. på sofaer hos venner og bekendte. Fælles er, at de sjældent har et netværk, der kan hjælpe dem ud af deres situation.

...at Housing First er blevet billigere

Fremover kan kommunerne få refusion for en Housing First-baseret indsats i eget hjem, så økonomien ikke står i vejen for, at borgeren flytter i egen bolig med den rette støtte. Samtidig ændres reglerne for refusion på forsorgshjem, så langvarige ophold bliver dyrere. Mens et ophold på forsorgshjem koster 550.000,- pr. år, koster en Housing First-bostøtteindsats ml. 40.000 og 120.000,- pr. år (uden hensyn til refusion).

Vidste du...