OM

Hjem til Alle alliancen

Hjem til Alle er en alliance af 22 partnere med et fælles mål om at stoppe hjemløshed blandt unge i Danmark. For at nå målet, har vi særligt fokus på omstillingen til Housing First – en tilgang, der gavner alle aldersgrupper.
Play Video

Alt for mange mennesker lever et liv på gaden, skiftende herberger og på sofaer hos bekendte. Det er vi som samfund forpligtede til at rette op på. Nu er tiden inde til, at vi sætter markant ind med det, vi ved virker.

Housing First-tilgangen er et opgør med hjemløshed, hvor man i langt højere grad fokuserer på at hjælpe mennesker varigt ud af hjemløshed ved hurtigt at sikre dem en bolig og en individuelt tilpasset støtte.

Med hjemløsereformen, der blev aftalt i 2021 og vedtaget i 2023, står kommuner nu over for nye rammer og incitamenter til at omstille til Housing First.

I Hjem til Alle har vi for en periode dedikeret vores kræfter på at understøtte omstillingen lokalt. Det gør vi bl.a. ved at:

  • Understøtte kommuner og lokale aktører i at få hjemløshed og Housing First højt på dagsordenen.

  • Hjælpe kommuner og lokale bolig- og civilsamfundsaktører til at samarbejde systematisk omkring Housing First.

  • Identificere behov for konkrete ændringer i rammevilkår, ressourcer, lovgivning mv. og bidrage med konkrete løsningsforslag.

  • Demonstrere og evaluere modeller for lokalt systematisk samarbejde om omstilling til Housing First, forebyggelse af hjemløshed samt støtte til gode liv efter hjemløshed.

Vi understøtter omstillingen til Housing First

Partnere i alliancen

Mere om Hjem til Alle alliancen