OM

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en bolig og samtidig modtager individuelt tilpasset støtte med afsæt i den enkeltes drømme, ønsker og håb for fremtiden. Danske erfaringer viser, at 8 til 9 ud af 10 er i boligen efter 3 år, mens de resterende har brug for en anden løsning.

Sammen med støtte, er boligen en forudsætning for at få en stabil hverdag, skabe sig et hjem og komme varigt ud af hjemløshed. Formålet med at udbrede Housing First-tilgangen er, at langt flere skal hjælpes varigt ud af hjemløshed med en tilgang, hvor boligen tilbydes tidligt i indsatsen – men den må aldrig stå alene.

Tilgangen står i modsætning til en traditionel tilgang, hvor borgeren først skal være ’boligparat’ for at blive tilbudt en bolig. Erfaringer viser, at det er en uoverkommelig opgave at skulle løse sine øvrige udfordringer, imens man bor på skiftende forsorgshjem, sofaer og på gaden. Derfor er tilgangen nu både støtte og bolig fra start.

Den seneste hjemløsetælling viste med al tydelighed, at Housing First virker. De kommuner der har nedbragt hjemløsheden markant fra 2019 til 2022, er samtidig kommuner, der har arbejdet fokuseret med at koble boliger og tilstrækkelig social støtte. Generelt i Danmark og internationalt gælder det, at 80-90 pct. hjælpes ud af hjemløshed med en Housing First-baseret tilgang.

Housing First-tilgangen versus traditional tilgang

  • Boligen er en forudsætning for at kunne få det bedre, og derfor sætter man med Housing First ind med bolig hurtigst muligt. Sammen med boligen skal der følge støtte til øvrige udfordringer samt til at gøre boligen til et hjem. 

  • I en traditionel tilgang har man først tilbudt en bolig, når den enkelte var vurderet ’boligparat’. Erfaringen er, at borgere dermed fastholdes i hjemløshed, fordi det er uoverkommeligt at arbejde med øvrige udfordringer uden en fast bolig.

Boligen er fundamentet
- men må ikke stå alene

…hjælpes 8-9 ud af 10 ud af hjemløshed

Både danske og internationale erfaringer viser, at Housing First virker. Danske kommuner der har arbejdet med Housing First i nogle år, havde således markant nedgang i hjemløshed ved seneste hjemløsetælling.

…reduceres udgifter til forsorgshjem

Mens et ophold på forsorgshjem koster 550.000,- pr. år, koster en Housing First-bostøtteindsats til en borger ml. 40.000 og 120.000,- pr. år. Nye regler betyder desuden, at kommuner får refusion på indsatsen i eget hjem.

Med Housing First...

Når det samlet set er lykkedes at vende udviklingen i hjemløshed, hænger det med stor sandsynlighed sammen med forskellige tiltag, der er iværksat på hjemløshedsområdet gennem de senere år. Der har blandt andet været et strategisk fokus på at omstille indsatsen på hjemløshedsområdet med afsæt i Housing First-tilgangen, hvor der lægges vægt på at tilvejebringe bolig- og støtteløsninger til borgere i hjemløshed.

Mere viden om Housing First