OM

Hjemløshed

I Danmark lever knap 6.000 mennesker i hjemløshed og heraf er 1.600 under 30 år. Efter mange år med stigende hjemløshed, vender kurven nu den rigtige vej. Fra 2019 til 2022 faldt hjemløsheden med 10 pct., og faldet har været særligt stort i kommuner, der har omstillet til Housing First-tilgangen.

Hjemløshed har mange ansigter. Fra den tidligere anbragte unge, der har svært ved at finde fodfæste i voksenlivet med bolig, uddannelse og netværk. Til den ældre, der efter en livsomvæltende begivenhed kommer ud på en social deroute. Eller det menneske, der gennem det meste af sit liv har kæmpet med rusmidler og psykisk lidelse.

Årsagerne til hjemløshed er også mange, og ofte er det et sammenstød af individuelle udfordringer og strukturelle eller systemiske forhold som f.eks. arbejdsløshed, boligmangel, indretning af sociale ydelser og indsatser samt manglende sociale netværk.

 

Langt de fleste i hjemløshed opholder sig på skiftende sofaer hos venner og bekendte eller på forsorgshjem, mens omtrent 10 pct. opholder sig på gaden. Fælles for de fleste er, at de mest af alt ønsker sig en bolig, de kan gøre til et hjem – og at de har brug for tilstrækkelig støtte til at komme varigt ud af hjemløshed. Tidligere undersøgelser har vist at hele ni ud af ti borgere, der opholder sig på forsorgshjem, ønsker at flytte i egen bolig og hovedparten ønsker sig en lejlighed i en helt almindelig opgang (VIVE, 2015).

Hjemløshed er ikke en ’social endestation’, men en situation, som nogle mennesker bevæger sig ind og ud af i kortere eller længere perioder gennem livet. Og en situation, som ingen ønsker at være i.

Hjemløshed er komplekst og nuanceret

Hjemløshed er ofte usynlig

Hjemløshed er synligt på gaden og på forsorgshjem, men forekommer også usynligt, fordi mange opholder sig på skiftende sofaer hos venner og bekendte. Ca. 10 pct. opholder sig på gaden, knap 50 pct. på forsorgshjem og ca. 20 pct. på sofaer hos venner og bekendte. Fælles er, at de sjældent har et netværk, der kan hjælpe dem ud af deres situation.

Unge og anbragte i risiko

På 10 år steg hjemløshed blandt unge med hele 72 pct. Heldigvis er kurven nu knækket, men stadig er næsten hver tredje i hjemløshed under 30 år. Hver 10. ung i anbringelse vil opleve hjemløshed, inden de fylder 25 år. Derfor er de i særligt høj risiko.

Fakta om hjemløshed

”Mennesker i hjemløshed er personer, som ikke råder over egen bolig eller værelse og derfor enten er uden opholdssted den kommende nat, henvist til midlertidige boligalternativer eller bor midlertidigt eller uden kontrakt hos familie, venner og bekendte. Definitionen af hjemløshed er baseret på boligsituationen, men relaterer sig til og optræder ofte i sammenhæng med andre problemstillinger, der kan gøre det svært at skaffe sig en bolig, bo i den og fastholde den”

Mere viden om hjemløshed