”Det kan betale sig at investere over hele spektret af hjemløse”. Økonomisk analyse i Hjørring viser, at en styrket hjemløseindsats giver pengene tilbage

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Hjørring Kommune

En økonomisk analyse i Hjørring Kommune viser, at det kan betale sig at hjælpe borgere varigt ud af hjemløshed med Housing First-tilgangen, hvor bolig og støtte står centralt. For hver krone investeret i indsatsen, kan Kommunen forvente at få to til tre kroner igen allerede to år efter investeringen. 

”Vores business case underbygger, at det kan betale sig at investere over hele spektret af hjemløse. Det er åbenlyst godt for borgerne, men det er også en gevinst for kommunens økonomi at sætte ind med Housing First” fortæller kommunens leder i Myndighed Handicap, Mikael Karup Haugaard.

Årsagen til den økonomiske gevinst findes blandt andet i de besparelser, der kan indhentes på herbergspladser samt de ændrede rammer for refusion fra staten, som betyder at lange ophold på forsorgshjem nu bliver en stor omkostning. Til gengæld overgår refusionen til Housing First-bostøtten i borgerens eget hjem.

Analysen har konkret afsæt i kommunens såkaldte ”HJEM indsats”, der oprindeligt startede i samarbejde med konsulentvirksomheden Trancit og Socialstyrelsen, som en del af et bredere Housing First-fremmende koncept. Sidenhen har kommunen forankret indsatsen, og de tager nu skridtet videre med det formål at drage nytte af de gode erfaringer i deres samlede hjemløseindsats.


Uddrag af business case-analysen ”Investeringer i HJEM-indsatsen”, som er foretaget i samarbejde mellem Hjørring Kommune og Komponent

2 Konklusioner 

1. Hjørring Kommune står overfor et stigende udgiftspres på hjemløseområdet. 

Komponents analyser viser, at to udviklingsfaktorer gør det væsentligt for Hjørring Kommune at forholde sig aktivt til hjemløseområdet: 

  • Langvarige ophold på forsorgshjem bliver dyrere for kommunerne fra oktober 2023 i forlængelse af en netop vedtaget lov, der reducerer den statslige refusion til forsorgshjemsophold. Med den aktuelle brug af forsorgshjem i Hjørring må denne lov forventes at øge kommunens udgifter til forsorgshjem med ca. 3,3 mio. kr. årligt fra 2024 – hvis kommunen ikke aktivt forebygger udviklingen. Udgiften hertil må forventes at stige yderligere i 2026, hvor refusionsreglerne strammes yderligere. 

  • Der er de seneste år åbnet flere nye forsorgshjem i og omkring Hjørring Kommune. Dette indebærer en høj risiko for, at kommunen får flere og længere forsorgshjemsforløb, da det alt andet lige er blevet betydeligt lettere for hjemløse i Hjørring Kommune at komme på forsorgshjem og blive der over en længere periode. 

Samtidig viser analysen også, at Hjørring Kommune har gode muligheder for at håndtere denne udfordring ved at investere i en fortsættelse og udvidelse af hjem-indsatsen af tre årsager: 

  • Housing First-tilgangen har vist sig i flere analyser at have høj effekt i forhold til at få hjemløse i egen bolig og at understøtte, at målgruppen over tid kan fastholdes i egen bolig. 

  • Hjørring Kommune har allerede gode erfaringer med sådanne indsatser for unge hjemløse under 30 år fra de sidste 3,5 års hjem-indsats, og kommunen har således meget viden på området at bygge videre på. 

  • Den nye lovgivning indebærer statslig refusion til Housing First-indsatser. Den nye lovgivning indebærer som noget nyt, at kommuner kan få statslig refusion til arbejdet med Housing First-metoderne CTI, ICM og ACT. Hjemindsatsen i Hjørring er baseret på ICM-metoden og må derfor forventes at være refusionsberettiget. 

Relaterede cases