”Aftenarbejde er ikke en relevant bekymring”. Sådan ser fleksibel støtte ud i en af Aarhus’ ungeindsatser

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Aarhus Kommune

I et hjørne af hjemløseindsatsen i Aarhus Kommune, er der opdyrket en fleksibel og tilpasset støtteindsats, som griber og hjælper unge ind i egen bolig. Samtidig fungerer den fleksible ordning overraskende godt og naturlig for både borgere og medarbejdere.

Støtten er en del af en indsats, der skal gribe unge i hjemløshed og sikre dem adgang til egen bolig inden for tre måneder, hjælpe med at gøre boligen til et hjem samt bringe dem tættere på en hverdag med noget at stå op til, enten gennem et job, en praktik eller uddannelse. 

Hvad den ’fleksible støtte’ konkret indebærer, udfolder projektleder og støttekontaktperson i Aarhus Kommune, Mette Mondrup Pedersen herunder.

Hvad er indsatsens grundlæggende tilgang til støtte?

  • Helt grundlæggende tilpasser vi støtten til den unge, frem for at den unge skal tilpasse sig os. Derudover er den enkelte unge kun tilkoblet én medarbejder (CTI), som både agerer bostøtte, uddannelses- eller jobvejleder, og som er indgang til alle øvrige indsatsområder. 

Hvad betyder det konkret, at støtten er fleksibel?

  • Støtten er fleksibel på flere måder. Dels ved, at der er forskel på, hvor meget støtte den enkelte har brug for undervejs i et forløb. Oftest er der mere massivt støttebehov i starten, hvorefter behovet falder. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte har behov for, og det finder man som medarbejder ud af sammen med den enkelte i indsatsen. Støtten er også fleksibel på den måde, at man som medarbejder har telefonen åben om aftenen. 

Betyder den fleksible støtte, at I arbejder meget om aftenen?

  • Nej. Det er ikke en relevant bekymring, at aftentimerne bliver besat med arbejde. Vi oplever tværtimod, at muligheden i sig selv skaber mere ro for den enkelte, og at det gavner hele indsatsen. Hvis den unge f.eks. skal noget vigtigt den kommende dag, kan bekymringerne komme væltende om aftenen, men det er på ingen måde vores oplevelse, at vi har meget aftenarbejde. 

Hvilken forpligtelse ligger der i at være tilgængelig om aftenen som støtteperson?

  • At have telefonen åben som kontaktperson betyder ikke, at man skal våge over sin telefon. Får man et opkald midt i aftensmaden med familien, sender man bare en besked om, at man lige ringer tilbage efter aftensmad. Og hvis en ung ringer til mig om aftenen, og jeg vurderer, at emnet ikke haster og den unge er OK, så spørger jeg bare, om vi kan tale videre om det den efterfølgende dag. På den måde er tilgængeligheden ikke meget anderledes, end over for alle mulige andre slags relationer. Er man på ferie eller skal ud at spise eller noget andet privat, så får den unge blot en anden kontakt i mellemtiden.

Hvad betyder det for den enkelte, der modtager støtten?

  • Bare dét, at den unge véd, at der er adgang til støtte, skaber i sig selv ro for den enkelte. Vi mærker også, at en lillebitte indsats, såsom at sende en besked med ”held og lykke” aftenen forud for f.eks. en køreprøve eller et vigtigt møde for den unge, har stor betydning for den enkelte. Tilgangen bliver mere naturlig, og den er i sig selv med til at styrke de unges mestring af dialog og relationer, fordi de selv er med til at skabe en struktur for kontakt og dialog. 

Den fleksible støtte er en del af projektet ’Hjem, Job og Helhed’ og er målrettet unge mellem 18 og 30 år. Projektet er et investeringsprojekt i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond og Bikubenfonden.

Relaterede cases