Smidigere vej til egen bolig? Her er Københavns Kommunes erfaringer med tættere samarbejde mellem borger, herberg og myndighed

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Københavns Kommune

Tekst: Københavns Kommune

Den nationale bolig- og hjemløsereform er baseret på Housing First-princippet, hvor grundtanken er, at borgerne skal hurtigere fra herberg og i egen bolig med den rette støtte eller andet relevant tilbud. Det betyder, at borgere med ophold på herberg nu hurtigere skal afklares ift., om de skal i egen bolig – evt. med bostøtte – eller om de skal have et andet botilbud. 

På den baggrund udviklede Socialforvaltningen i Københavns Kommune i 2022 som pilotprojekt et forløbsprogram for at få nogle indledende erfaringer med den hurtigere udredning af borgeren og efterfølgende overgang fra herberg til bolig. Forløbsprogrammet er illustreret herunder. 


Forløbsprogrammet har til formål at understøtte et tættere samarbejde mellem borger, herbergsmedarbejdere og borgers myndighedssagsbehandler, hvor der fra starten af herbergsopholdet er fokus på forløbet frem mod overgangen til en anden boligløsning. Dette skal medvirke til at afkorte tiden væsentligt fra indskrivning på herberg til afklaring og indstilling til bolig eller anden boform. 

Med forløbsprogrammet har Københavns Kommune allerede opnået gode erfaringer med, at en fremskudt myndighedssagsbehandler ugentligt deltager i møder på herberget og deltager i beboergennemgang. Det har givet et gensidigt kendskab mellem udfører og myndighed samt bedre muligheder for spontane samtaler med borger på herberget.

I pilotprogrammet er der også udviklet et vigtigt princip for samarbejdet mellem myndighed og udfører: ”Vi bygger oven på hinanden”. Det betyder, at medarbejderen på herberget – i sin observation og dokumentation – bidrager mere målrettet til udredning af særligt borgerens boevne (hverdagsmestring), men også de andre dimensioner af VUM (Voksenudredningsmetoden). Samtidig peger sagsbehandlerne – efter deres borgermøder – på de forhold, herberget meget gerne må dokumentere nøjere. Dette bidrager til en hurtigere udredning af borgers boevne, støttebehov m.m., uden at det er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten af udredningen.

Københavns Kommunes anbefalinger til andre kommuner, der vil smidiggøre vejen fra herberg til egen bolig eller botilbud:

Relaterede cases