”Det er gået skide godt!” Med en særlig håndsrækning, har man fået markant bedre samarbejde om boligerne i Aalborg Kommune

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Aalborg Kommune

Play Video

I Aalborg oplever man nu virkningen af at være rykket tættere sammen med de lokale boligorganisationer. Kommunens indsats for at finde egnede boliger til hjemløseindsatsen i Aalborg hjælpes nu på vej af, at idéer og løsninger kommer fra boligorganisationerne selv.

”Det er gået skidegodt!” blev der sagt til et stormøde om samarbejdet mellem kommune og boligorganisation i Aalborg. Et udsagn centerchef TinaMaria Larsen blev særligt glad for at høre, fordi rejsen til det gode samarbejde ikke har været helt uden knaster: 

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i særligt udsatte områder har haft borgere med så massive udfordringer, at det har gjort boligorganisationer utrygge”.

Ikke desto mindre bed hun sig fast i behovet for at styrke samarbejdet.

Det tætte samarbejde har været nøglen til at sætte boligmassen bedre i spil

Boligorganisationerne sidder nu med om bordet, når der skal idéudvikles og findes løsninger på at sætte boligmassen bedre i spil. Samarbejdet er blevet det centrale element i at løse boligudfordringen, fordi det netop er boligorganisationerne, der kender boligmassen bedst – og det smitter positivt af på de løsninger, der kommer på bordet. 

F.eks. er der på boligorganisationernes opfordring nu taget ungdomsboliger i brug til unge i hjemløshed. En boligtype, der med dispensation fra studiekrav, er en alternativ løsning til at udnytte den lokale boligmasse, og samtidig bringe unge i hjemløshed tættere på almene ungdomsfællesskaber. 

Vejen til det tætte samarbejde handler om at lytte og strække sig 

Samarbejdet om anvendelse af boligmassen er ikke kommet af sig selv, men er et resultat af strategisk inddragelse gennem stormøder og dialog. Med en lyttende og inddragende tilgang, har det været TinaMarias ambition, at også kommunen skulle kigge indad og været parat til ændre praksis, så der i fællesskab kan sikres flere boliger til borgere i hjemløshed:

”Vi har haft den grundlæggende tilgang, at vi som kommune i højere grad skal række hånden ud og spørge, hvad der skal til for at boligselskaberne bliver trygge ved at stille boligerne til rådighed. Nogle gange handler det om, at vi skal strække os længere, andre gange handler det mere om, at vi skal være tydelige omkring vores indsats, så det bliver synligt for boligorganisationen, at vi er til stede.”

Relaterede cases