Et smart set up i Odense betyder flere billige boliger, flere borgere ud af hjemløshed og kortere sagsbehandling. Sådan ser det ud i praksis

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Odense Kommune

Play Video

Det tætte samarbejde mellem boligorganisationer og den kommunale boligkoordinator er den væsentligste årsag til, at Odense Kommune har nedbragt antallet af borgere i hjemløshed så markant, som det er sket. Udgangspunktet beror på den kommunale anvisningsret, men magien er først rigtig opstået, efter de rykkede tættere sammen om indsatsen, og kiggede ind i de rammer og udfordringer, som er gældende hos den anden part.

En gang om måneden mødes boligkoordinatoren med repræsentanter fra boligselskaberne, og med til bordet har de henholdsvis viden om borgernes ønsker og overblik samt råderum over ledige lejligheder. På mødet bliver borgere og boliger matchet, og det betyder, at borgerne kan have en kontrakt på deres nye hjem inden for to til tre måneder. Samtidig har kommunen sparet oceaner af sagsbehandlingstid på at sende boliger frem og tilbage, som var tilfældet, inden samarbejdet blev etableret.

Samarbejdet er baseret på gensidig tillid og forståelse for hinandens behov og de lovgivningsmæssige rammer, henholdsvis kommune og boligorganisationer er underlagt. F.eks. er det væsentligt, at kommunen er lydhør og træder til, hvis boligselskaberne har brug for hjælp i samarbejdet med socialt udsatte borgere. 

Næste skridt i Odenses boligindsats er at få styrket samarbejdet med også de private udlejere. Målsætningen er, at borgere i hjemløshed får endnu bedre muligheder for at bo i byens forskellige kvarterer og derved mindske risikoen for, at der opstår nye sociale ghettoer i byen. 

Relaterede cases