I Hjørring fandt man et kæmpe mørketal. Sådan bekæmper kommunen skjult hjemløshed blandt unge

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune fik sig en overraskelse, da de i 2019 satte gang i en særlig indsats for at opspore unge i eller i risiko for hjemløshed. 

”Det kom bag på os, at der var så mange hjemløse, og det gav os en vigtig grund til at fortsætte arbejdet” fortæller Leder i Myndighed Handicap, Mikael Karup Haugaard. 

Opdagelsen af de mange unge i skjult hjemløshed skete i etableringen af ”Projekt Hjem” i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og konsulentvirksomheden Trancit som et tiltag til at reducere ungdomshjemløshed. Projektet er siden blevet videreført.

Kommunen har nu succes med at opspore unge tidligt. Siden 2019 er der lokalt hjulpet 70 unge i permanent bolig, hvilket er markant flere, end antallet af unge, der registreres hjemløse i Hjørring ved den nationale tælling.

Projekt Hjem har været et springbræt til at tilbyde flere unge hjemløse en bolig sammen med den nødvendige støtte. Samtidig har det hjulpet kommunen med at kortlægge problemets omfang.

”Det tyder på, at vi i Projekt Hjem har fundet en metode, som hurtigere kan få identificeret de unge i kritiske boligsituationer, hjulpet dem i en permanent bolig og hurtigt få igangsat en intensiv støtte, så de kan komme videre i deres ungeliv. Det fortæller Iben Nielsen, der er projektleder fra Trancit, som var en del af projektet. (Nordjyske, 3/10 2022)

Hurtig behandling for at gribe den unge

De mange opsporinger har betydet, at kommunen siden 2019 har skruet op for tempoet i sagsbehandlingen. Konkret har det resulteret i, at der i gennemsnit går 7 dage fra den unge har henvendt sig, til vedkommende er en del af et koordineret forløb (ICM). Med til fortællingen hører dermed, at kommunen er i stand til at tilbyde den unge en bolig efter i gennemsnit lidt over to måneder. 

Projekt Hjem blev delvist finansieret af Social- og Boligstyrelsens, men er i dag videreført af kommunen i tæt samarbejde med både almene og private boligaktører. Kommunen undersøger nu, hvordan de kan trække på erfaringerne, så det kan komme andre end kun de unge til gavn.

Opsporingen lavpraktisk

Helt konkret har kommunen på deres hjemmeside og i deres opsøgende arbejde, gjort det muligt at få hjælp til støtte og til at finde bolig, hvis man kan svare ja til følgende:

  • Er du borger i Hjørring Kommune?
  • Er du mellem 18 og 30 år?
  • Befinder du dig i hjemløshed eller er du i risiko for at ende i hjemløshed?”

Hvis borgeren kan svare ”ja” til de tre ovenstående spørgsmål, vil borgeren blive ringet op af en ICM-medarbejder. Ud over de borgere, der selv henvender sig, bliver de unge blandt andet henvist fra jobcenteret, støttekoordinatoren, forsorgshjem, børneområdet, fængselsområdet eller støtte- og kontaktpersoner. I andre tilfælde har kommunen selv taget kontakt til unge, f.eks. indlagte på psykiatrisk afdeling.

Relaterede cases