Bred inddragelse i Aalborg skaber fælles fokus på bekæmpelse af hjemløshed. Sådan har kommunen fået alle med

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Aalborg kommune

Play Video

I Aalborg Kommune tror de på, at den brede inddragelse i udarbejdelsen af en ny hjemløsestrategi får stor betydning for borgerne. Samarbejdet er allerede blevet både bedre og nemmere, fortæller TinaMaria Larsen, centerchef i Aalborg Kommunes Center for Sociale Indsatser. Men hvordan og hvad har de konkret gjort?

Med en erkendelsen af, at hjemløshed ikke kunne løses uden at rive op i tilgangen, satte Aalborg Kommune med en strategi i juni 2023 ny kurs, som særligt hviler på bredt samarbejde. 

”Vi er optagede af de meget komplekse udfordringer blandt borgerne i hjemløshed og udsathed. For at lykkes, er vi nødt til at samle alle relevante aktører omkring borgeren og finde bedre veje til samarbejde. Både i forvaltningen, men også udadtil med boligorganisationer, psykiatri, sundhed, politi osv. Og naturligvis aktørerne på hjemløse- og udsatteområdet, som vi i forvejen har haft systematisk samarbejde med.” fortæller TinaMaria Larsen.

Allerede i inddragelsesprocessen kunne det mærkes, at der kom turbo på processen, og selv om det giver sved på panden, er det nu meget tydeligt for kommunen, at kimen til en bedre indsats og samarbejde er blevet lagt.

”Hvem er relevant for borgeren?” gav svar på, hvem der skulle inviteres

Helt konkret blev der udarbejdet en analyse af, hvem der er relevante for borgere i hjemløshed og udsathed. Kommunen spurgte dernæst sig selv: hvis vi skal lykkes med at hjælpe borgere i eget hjem på en god måde, hvad skal der så til? Dén analyse pegede så på, hvem der blev inviteret ind.

”Ud over vores dialog med aktørerne på hjemløse- og udsatteområdet, inviterede vi partnere ind i nogle klynger, f.eks. alle boligorganisationerne. Vi spurgte dem om, hvad der skulle til, for at de kunne se dem selv i indsatsen. På den måde blev vi som kommune klogere på vores egen rolle. F.eks. blev det tydeligt for os i relationen til boligforeningerne, at vi har en opgave i at være tilgængelige i det daglige samarbejde, når der opstår spørgsmål eller bekymringer fra boligforeningens side.”

Sådan holdt kommunen møder efter møder, med såvel interne afdelinger i forvaltningen, såvel som eksterne parter. Samtidig med at samarbejdsrelationerne er styrket, er det oplevelsen, at indsatsen har fået et løft.

Når vi tilpasser indsatsen til flere aktører, er vi også flere til at løfte arbejdet

At boligforeningen kommer til kommunen med idéer og boliger, som kan bruges til hjemløseindsatsen, er blot én af de mange eftervirkninger af den brede inddragelse. Centerleder TinaMaria mener, at samarbejdet er afgørende:

”Inddragelsen har gjort arbejdet rigtig meget nemmere. Når vi sidder om samme bord, bliver vi opmærksomme på, hvad vi kan gøre i fællesskab, og hvad vi kan gøre anderledes. Når vi tilpasser indsatsen til flere aktører, er vi også flere til at løfte arbejdet, og det kan mærkes.”

Relaterede cases