Lokalt partnerskab i Aarhus vil sikre alle aarhusianere en vej ud af hjemløshed.

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Aarhus Kommune

Play Video

Tekst: Aarhus Kommune – med enkelte justeringer mhp. aktualitet

507 aarhusianere i hjemløshed er 507 for mange. Derfor er en bred kreds af lokale aktører i Aarhus gået sammen i et partnerskab mod hjemløshed. I fællesskab vil de med Housing First hjælpe flere aarhusianere fra hjemløshed til en hverdag i egen bolig.

Partnerskabet skal sætte tempo på arbejdet med Housing First, hvor egen bolig, social støtte og fællesskaber går hånd i hånd. Partnerskabet består af både sociale aktører, boligforeninger, civilsamfundsorganisationer, fonde, virksomheder og kommune. Og det er helt afgørende at samle kræfterne på tværs, fortæller Anders Winnerskjold, social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus Kommune:

”Med partnerskabet slår vi fast, at Aarhus er en af de mest ambitiøse og progressive byer på hjemløseområdet. Vi vil sikre, at der er en vej ud af hjemløshed for alle. Vejen kan se forskellig ud. For nogle kan det endda være svært at se, at den er der. Derfor rykker vi nu endnu tættere sammen på tværs af aktører og endnu tættere på den enkelte hjemløse for at sikre en sammenhængende støtte, der passer til den enkelte.”

Partnerskabet har fokus på at sikre flere billige boliger og alternative boligløsninger, at skabe gode overgange til hverdagen i egen bolig og at åbne døre til byens fællesskaber. Også SAND – De hjemløses Landsorganisation er glade for den store opbakning til partnerskabet.

”Hjemløse aarhusianere er lige så forskellige, som alle andre. Derfor er der behov for, at hjælpen passer til det enkelte menneske og starter der, hvor den hjemløse er. Det nytter ikke noget, at man får en bolig, hvis ikke man har noget at give sig til og et fællesskab at være en del af. Derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab har fokus på den gode hverdag,” siger Freddy Nielsen, formand for SAND Østjylland.

I maj 2023 vedtog Christiansborg ny lovgivning, som giver kommunerne bedre mulighed for at hjælpe flere fra midlertidige ophold på forsorgshjem til at kunne bo og trives i egen bolig. Tilgangen hedder Housing First, og erfaringerne er, at den kan hjælpe ni ud af ti varigt ud af hjemløshed.

”I Aarhus har vi med politisk prioritering, et stærkt lokalt samarbejde og et målrettet arbejde med Housing First næsten halveret antallet af hjemløse unge på blot tre år. Med partnerskabet, tårnhøje ambitioner, vilje og ny lovgivning får vi mulighed for at hjælpe endnu flere, og den opgave tager vi i fællesskab på os. For det handler i bund og grund om at give mennesker i meget svære situationer den allerbedste hjælp til at skabe en lysere hverdag og fremtid,” siger Anders Winnerskjold.

Bag partnerskabet står:

 • Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
 • SAND Østjylland – De hjemløses Landsorganisation
 • Hjem til Alle alliancen
 • Kirkens Korshær Aarhus
 • Kirkens Korshærs Forsorgstilbud Aarhus
 • Røde Kors Aarhus
 • Blå Kors Egåhus
 • BL Danmarks Almene Boliger | Kreds 5
 • Kofoeds Skole Aarhus
 • SIND Aarhus-Samsø
 • Lind Foundation
 • Baglandet Aarhus
 • Skraldecaféen
 • KFUMs Sociale Arbejde
 • Reden Aarhus / KFUKs Sociale Arbejde
 • Fairhuset / KFUM og KFUM i Danmark
 • Café Parasollen / KFUMs Sociale Arbejde
 • Den Sociale Retshjælps Fond
 • Det Grønlandske Hus
 • Fundamentet
 • Foreningen Gadeliv
 • Liva Rehab Midtjylland
 • Det Blå Sted Aarhus
 • Hjemløs i Aarhus/Det Rullende Hjerterum
 • FGU Aarhus

Om hjemløshed i Aarhus:
Antallet af aarhusianere i hjemløshed er på tre år faldet fra 750 til 507. Det viste VIVE’s nationale kortlægning af hjemløshed sidste år.

Der var i 2022 færre hjemløse i alle aldersgrupper, men den positive udvikling var størst blandt de helt unge aarhusianere. I 2019 levede 172 aarhusianere under 25 år i hjemløshed, mens antallet i 2022 var nede på 95 unge. Det svarer til et fald på 44 procent.

Den positive udvikling skyldes de seneste års prioritering af og investeringer i Housing First. Der er blandt andet etableret en boliggaranti for unge i eller på kanten af hjemløshed, sociale investeringsprojekter og nye boligfællesskaber.

Læs mere om partnerskabets arbejde med hjemløshed på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Relaterede cases