”Det virker ikke, hvis borgeren ikke er med på den.” Både borgere og politikere skal med ombord i Housing First-tilgangen

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Svendborg Kommune

Play Video

Hvis man skal lykkes med Housing First, skal man oprigtigt interessere sig for de mennesker, man har med at gøre. Man skal opsøge borgerne der, hvor de er, for de kommer ikke til dig. Sådan lyder det fra udvalgsformand i Svendborg Kommune, Hanne Klit.

Kommunens erfaring er, at de udsatte og sårbare borgere ikke dukker op af sig selv, hvis der f.eks. afholdes et temamøde i kommunen. Derfor har man i kommunen besluttet at være særligt opsøgende, for at styrke borgerens stemme ind i indsatserne.

I Svendborg har borgere boet både halve og hele år på forsorgshjem, og det ønsker man at få gjort op med gennem øget brug af Housing First-tilgangen. Borgerinddragelse står helt centralt i omstillingen i kommunen, der har som bærende værdi, at borgerne skal inddrages i eget liv og udviklingen af eget liv. 

Det er, når de kommunale medarbejdere har lyttet og i samarbejde med borgeren fundet vejen til, hvad borgeren har brug for og drømmer om, at borgeren føler sig tilpas. Og så er der større sandsynlighed for, at indsatsen virker efter hensigten. 

Når man skal omstille en tilgang som f.eks. arbejdet med hjemløshed, er det en nødvendighed, at det politiske niveau er engageret og parat til også at prioritere indsatserne, når de kommunale budgetter strammer til. 

Relaterede cases